Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 5-9)

PictureΜάθημα 5ο : Νέες αποικίες των Ελλήνων

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν πότε και γιατί έγινε ο Β αποικισμός.
  • Να συγκρίνουν τις δύο περιόδους αποικισμού και να εντοπίσουν ομοιότητες με τη μετανάστευση.
  • Να εκτιμήσουν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των κατοίκων ο Β αποικισμός.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην αποικία και τη μητρόπολη.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture
Νέες αποικίες των Ελλήνων

Continue reading

Φύλλα εργασίας με τα γράμματα

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των γραμμάτων της αλφαβήτα. Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν τα παρακάτω φυλλάδια.
Η σειρά που προτείνεται η διδασκαλία των γραμμάτων είναι αντίστοιχη με αυτή που προτείνει το βιβλίο της Ά δημοτικού.

Φύλλα εργασίας με τα γράμματα

A  O  E  I
αλφα                       ομικρον                 έψιλον                   γιώτα
T  Π  Λ   Σ
πι                                 ταφ                        λάμδα                    σίγμα
K  N  R  Θ
κάπα                         νι                             ρο                     θήτα
M  H  G  X
μι                               ήτα                       γάμα                        χι
Z   Y    B     Ω
ζήτα                       ύψιλον                βήτα                     ωμέγα
D   Φ    Ξ     Ψ
δέλτα                       φι                      ξι                         ψι

 

Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου

Εδώ θα βρείτε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας με τα γράμματα θ,μ,η,γ,λ,ζ και υ για το μάθημα της γλώσσας της Α τάξης δημοτικού με τίτλο “Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου”. είναι προσαρμοσμένο και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου

Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου (για αμβλύωπες)

και ένα βιντεάκι…