Προσανατολισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να ξέρουν τι είναι προσανατολισμός
  • να χρησιμοποιούν την πυξίδα και το χάρτη για τον προσανατολισμό τους
  • να ορίζουν τη σχετική θέση ενός τόπου στο χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Εκπαιδευτικό υλικό Γεωγραφίας Ε τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε τάξης δημοτικού. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

1η Ενότητα

1.1 Ο χάρτης

1.2 Τα είδη χαρτών

1.3 Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

1.4 Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

1.5 Προσανατολισμός

Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Ένας από τους βασικούς στόχους που επιδιώκεται μέσω του κεφαλαίου αυτού είναι να υποβοηθηθούν οι μαθητές ώστε να προσανατολίζονται και να κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η άσκηση της ικανότητάς τους να εντοπίζουν και να βρίσκουν τις θέσεις των τετραγώνων και των κόμβων του τετραγωνισμένου χαρτιού με βάση την οριζόντια και την κάθετη διάσταση.

Πέραν αυτού, επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί το υπόδειγμα ενός σχήματος που τους δίνεται σχεδιασμένο πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου 

Φύλλο εργασίας 1