Προσανατολισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να ξέρουν τι είναι προσανατολισμός
  • να χρησιμοποιούν την πυξίδα και το χάρτη για τον προσανατολισμό τους
  • να ορίζουν τη σχετική θέση ενός τόπου στο χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Εκπαιδευτικό υλικό Γεωγραφίας Ε τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε τάξης δημοτικού. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

1η Ενότητα: ​A. Οι χάρτες
​Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

1.1 Ο χάρτης

1.2 Τα είδη χαρτών

1.3 Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

1.4 Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

1.5 Προσανατολισμός

2η Ενότητα: ​Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

2.6 Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

2.7 Η θέση της Ελλάδας

2.8 Οι ακτές της Ελλάδας

2.9 Οι θάλασσες της Ελλάδας

2.10 Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

2.11 Η ζωή στα νησιά

2.12 Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

2.13 Τα βουνά της Ελλάδας

2.14 Οι πεδιάδες της Ελλάδας

2.15 Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Ενότητα Γ: Το ανθρωπογενές περιβάλλον

3.28 Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία

3.29 Ο πληθυσμός της Ελλάδας

3.30 Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

3.31 Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

3.32 Οι πόλεις της Ελλάδας

3.33 Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

3.34 Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

3.35 Οι νομοί της Ελλάδας

3.36 Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

3.37 Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

3.38 Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

3.39 Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

3.40 Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα

3.41 Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

3.42 Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.43 Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενότητα Δ: Ελληνισμός εκτός συνόρων

4.44 Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον

4.45 Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον

4.46 Ο ελληνισμός της διασποράς

4.47 Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες

Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Ένας από τους βασικούς στόχους που επιδιώκεται μέσω του κεφαλαίου αυτού είναι να υποβοηθηθούν οι μαθητές ώστε να προσανατολίζονται και να κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η άσκηση της ικανότητάς τους να εντοπίζουν και να βρίσκουν τις θέσεις των τετραγώνων και των κόμβων του τετραγωνισμένου χαρτιού με βάση την οριζόντια και την κάθετη διάσταση.

Πέραν αυτού, επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί το υπόδειγμα ενός σχήματος που τους δίνεται σχεδιασμένο πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου 

Φύλλο εργασίας 1