Ο χρυσός αιώνας

PictureΜάθημα 20ο : Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να διαπιστώσουν οι μαθητές πως ο πόλεμος των Ελλήνων εναντίον των Περσών έχει επιθετική μορφή και όχι αμυντική όπως πριν.
• Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως συμμαχία, ηγεμονία.
• Να διαχωρίσουν τις έννοιες συμμαχία-ηγεμονία.
• Να διακρίνουν τους λόγους που οδήγησαν στη μετατροπή της συμμαχίας σε αθηναϊκή ηγεμονία και προκάλεσαν την ανησυχία της Σπάρτης.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading