Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

PictureΜάθημα 30ο : Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν την ανάπτυξη μιας νέας δύναμης στον ελληνικό χώρο, αυτής του μακεδονικού κράτους.
• Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Φιλίππου και να την κρίνουν από πολιτική και στρατιωτική άποψη.
• Να συνειδητοποιήσουν τους δεσμούς της Μακεδονίας με τα άλλα ελληνικά κράτη της εποχής.
• Να γνωρίσουν τις προσπάθειες του Φιλίππου για την ένωση των Ελλήνων εναντίον των Περσών.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading