Ιστορίες του χειμώνα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
     • 2.  Κάτω από το χιόνι
     • 3. Ο εγωιστής γίγαντας

Continue reading

Πολιτείες ντυμένες στα λευκά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι
     • 2.  Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια)
     • 3. Τόσο χιόνι δε ξανάγινε!

Continue reading

Στη γη και στη θάλασσα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

     • 1. Σπίτι με κήπο
     • 2. Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια
     • 3. Οι ακροβάτες της θάλασσας
     • 4. Γη και θάλασσα
    •        5.  Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό.

Continue reading

Μυστήρια-επιστημονική φαντασία

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

 •  Όνειρα για ταξίδια στ’ αστέρια
 • Χαμένοι πολιτισμοί-Ατλαντίδα
 • Πέτρινοι γίγαντες
 • Η μηχανή του χρόνου

 

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση-περιγραφή)
 • Κείμενα ενημερωτικά, εγκυκλοπαιδικά, ιστορικά, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Υποθετικές προτάσεις (κύριο φαινόμενο)
 • Μελλοντικοί χρόνοι
 • Επιρρηματικοί προσδιορισμοί χρόνου
 • Ορθογραφικά σημεία (διαλυτικά κτλ)
 • Λεξιλόγιο: σύνθετες λέξεις
 • Συνώνυμα-αντίθετα
 • Οικογένειες λέξεων

 

πηγή: Γλώσσα Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Picture

 

 

λεξικό

 

 

 

 

 

Μουσική

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

 •  Εγώ σε συναυλία;
 • Μουσικά όργανα : κουδουνίστρα, ποτηρόφωνο
 • Τραγούδια και στίχοι
 • Μουσική και άλλες τέχνες

 

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή αντικειμένου, κατασκευής)
 • Λογοτεχνικά κείμενα (πεζά,στίχοι τραγουδιών), εγκυκλοπαιδικά και ενημερωτικά κείμενα

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Μεταβατικά – αμετάβατα ρήματα (κύριο φαινόμενο)
 • Υ-Ρ-Α/ Υ-Ρ-Κ
 • Μονοτονικό
 • Ορθογραφία
 • Στίξη
 • Λεξιλόγιο: θεματικό λεξιλόγιο
 • Οικογένειες λέξεων

πηγή: Γλώσσα Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Picture

 

 

λεξικό