Η ώρα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν φύλλα εργασίας με την ώρα

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

πηγή: http://www.worksheetfun.com/

Η ώρα ακριβώς, και μισή, και τέταρτο, παρά τέταρτο



Φύλλο εργασίας 1



Φύλλο εργασίας 2



Φύλλο εργασίας 3


Φύλλο εργασίας 4
Φύλλο εργασίας 5



Φύλλο εργασίας 6

Η ώρα ανά 5 λεπτά



Φύλλο εργασίας 7



Φύλλο εργασίας 8



Φύλλο εργασίας 9



Φύλλο εργασίας 10



Φύλλο εργασίας 11



Φύλλο εργασίας 12

Η ώρα ανά λεπτό



Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2



Φύλλο εργασίας 3



Φύλλο εργασίας 4



Φύλλο εργασίας 5

πηγή: http://www.2nd-grade-math-salamanders.com/

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε καρτέλες με το ρολόι από το εξαιρετικό site http://aftismos.gr/.
Μαθαίνω την ώρα