Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να περιγράφουν τις ασχολίες των ορεσίβιων ανθρώπων
  • να καταγράφουν τις δυσκολίες , τις οποίες αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν στα βουνά
  • να καταγράφουν τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των πεδιάδων
  • να προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση της ζωής στα βουνά

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading