Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

PictureΜάθημα 34ο : Η αυτοκρατορία του Μ.Αλεξάνδρου χωρίζεται

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τις αιτίες διάσπασης του κράτους του Αλέξανδρου.
• Να γνωρίσουν τα κράτη που δημιουργήθηκαν.
• Να γνωρίσουν την εξέλιξη του κράτους της Μακεδονίας.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading