Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν την ύπαρξη των Ελλήνων σήμερα σε περιοχές του πλανήτη μας, οι οποίες κατοικήθηκαν από Έλληνες κατά τα αρχαία χρόνια
  • να εντοπίσουν εκείνα τα στοιχεία, τα οποία διατήρησαν αυτή την ελληνικότητα παρά την έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας με την Ελλάδα για πολλά χρόνια
  • να αντιληφθούν την ανάγκη διαμόρφωσης σχέσεων επικοινωνίας με τις αρχαίες εστίες του ελληνισμού
  • να κατανοήσουν τη διαφορά των Ελλήνων της διασποράς από τους Έλληνες που κατοικούν στις αρχαίες εστίες του ελληνισμού

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading