Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν στον χάρτη και να ονομάζουν τα μεγάλα ελληνικά νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα
  • να κατανέμουν τα μεγάλα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα στα πελάγη
  • να αναγνωρίζουν τα νησιά που αποτελούν το κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading