ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Έτσι σώθηκε το έθνος

2. Εμείς δεν προσκυνούμε

3. O τρελός μπουρλοτιέρης

4. Του Διάκου

Χρόνος διδασκαλίας : 2-4 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου