Διαγωνίσματα Γλώσσας Ε Δημοτικού

Το  βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την Ε’ τάξη.

 

ΣΤΟΧΟΙ
Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά)κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κ.τ.λ.) και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος. Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης (κατανόηση, επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένου, όσο και μέσω της παραγωγής (προφορικά και γραπτά) των αντίστοιχων κάθε φορά ειδών των οποίων έχει γίνει προηγουμένως -στην ίδια ενότητα- επεξεργασία. Τα κείμενα που δίνονται είναι αυθεντικά , η όλη διαδικασία εντάσσεται μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας (δίνεται ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με τι θέμα, πού και πότε) και ολοκληρώνεται μέσω της αξιολόγησης του παραγόμενου λόγου από τους ίδιους τους μαθητές.

Τεύχος 1ο

Ενότητα 1η: Ο φίλος μας το περιβάλλον

Ενότητα 2η: Η ζωή στην πόλη

Ενότητα 3η: 28η Οκτωβρίου

Ενότητα 4η: Τα ζώα που ζουν κοντά μας

Ενότητα 5η: 17η Νοέμβρη

Ενότητα 6η: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Ενότητα 7η: Μουσική

Ενότητα 8η: Χριστούγεννα

Ενότητα 9η: Βιβλία-βιβλιοθήκες

Ενότητα 10η: Μυστήρια-επιστημονική φαντασία

Ενότητα 11η: Παιχνίδια

Ενότητα 12η: 25η Μαρτίου 1821

Ενότητα 13η: Κατασκευές

Ενότητα 14η: Πάσχα

Ενότητα 15η: Τηλεόραση

Ενότητα 16η: Αθλήματα-Σπορ

Ενότητα 17η: Ταξίδια στο διάστημα