Κλάσματα

   

Καρτέλες κλάσματα-μήλο                                      Καρτέλες κλάσματα-τούρτα

(μεταφρασμένα στα ελληνικά)
 

fractions-made-easy-halves-1

Καρτέλες – Κλασματικοί αριθμοί

 

τεσσερα κομ

Καρτέλες κλάσματα- πίτσα

 

fractioncirclescolor1-200x294 (1)

Εισαγωγή στα κλάσματα

 

Χωρίς

Ισοδύναμα Κλάσματα

Χωρίς τίτλο

Σύγκριση Κλασμάτων

Χωρίς τίτλο

Δεκαδικά Κλάσματα

fraction-6-5
Ομώνυμα Κλάσματα

Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 33-37)

Picture Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για τα κεφάλαια 33-37 των μαθηματικών.

Επαναληπτικό φυλλάδιο
 

Δεκαδικά κλάσματα

Picture Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε περισσότερο σε βάθος τα δεκαδικά κλάσματα, δηλαδή τα κλάσματα στα οποία ο παρονομαστής είναι δύναμη του 10.Θα οδηγήσουμε λοιπόν τους μαθητές να:

  • κατανοούν , να διαβάζουν και να γράφουν δεκαδικά κλάσματα, δηλαδή τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιοστά.
  • βρίσκουν και να γράφουν ένα δεκαδικό κλάσμα ως άθροισμα άλλων δεκαδικών κλασμάτων .
  • βρίσκουν και να γράφουν ένα δεκαδικό κλάσμα ως άθροισμα ενός ακέραιου και ενός δεκαδικού κλάσματος μικρότερου της μονάδας.
  • περιορίζουν ένα δεκαδικό κλάσμα από δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε


 εδώ