ΔΑΣΚΑΛΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δασκάλα Δημοτικού, αριστούχος απόφοιτη με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία σε παράλληλη στήριξη, αναλαμβάνει ιδιωτική παράλληλη στήριξη μαθητών στο νομό Αττικής. Τηλ. 6934446297
email: marilou1591989@windowslive.com