Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΜάθημα 1ο: Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σπουδαιότερα κέντρα του μυκηναϊκού πολιτισμού και να τα εντοπίσουν στον χάρτη
  • Να κατανοήσουν ότι οι Μυκηναίοι (Αχαιοί) ήταν οι πρώτοι Έλληνες
  • Να κατανοήσουν τη σημασία του εμπορίου στην επικοινωνία με άλλους λαούς και στις πολιτιστικές επιδράσεις
  • Να διαπιστώσουν τη σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων
  • Να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τα γεγονότα του Τρωικού πολέμου
  • Να κατανοήσουν ότι οι έρευνες του Σλήμαν, απέδειξαν ότι όσα αφηγείται ο Όμηρος είναι πραγματικότητα

 
Continue reading