Κάθετες αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών

%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7

Φύλλο εργασίας 8

Φύλλο εργασίας 9


Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ’ τάξη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διερεύνηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από τη Γ τάξη

Αναλυτικά ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν:

  • να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000
  • να αναλύουν τους αριθμούς σε Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες και να κάνουν βασικούς νοερούς υπολογισμούς για φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 (περάσματα στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)
  • να χειρίζονται τις έννοιες μεγαλύτερο, μικρότερο, ενδιάμεσο
  • να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και το ρολόι
  • να εντοπίζουν θέσεις σε πλέγμα χρησιμοποιώντας τους όρους γραμμή-στήλη
  • να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς για να περιγράψουν μικρά χρηματικά ποσά
  • να αντλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Φύλλο εργασίας 1

Επαναληπτικά φυλλάδια στις πράξεις

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Αφαίρεση

Φ1

Αφαίρεση με τη χρήση συμβόλων%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1
Κάθετες αφαιρέσεις 4ψήφιων αριθμών

Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

ΣΤΟΧΟΙ

Βασική επιδίωξή μας μέσω του κεφαλαίου αυτού είναι να ασκήσουμε τους μαθητές στην πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών μέχρι το 70. Επιπλέον θα συνεχίσουμε την άσκηση των μαθητών σε πράξεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο καθώς επίσης σε προσθέσεις και αφαιρέσεις με τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα σκιάχτρα   Στο σούπερ μάρκετ
Τα σκιάχτρα / jele.gr                                                Στο σούπερ μάρκετ / jele.gr

ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας