Προβλήματα γεωμετρίας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε προβλήματα γεωμετρίας.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα λύνουν προβλήματα καθημερινής ζωής που απαιτούν γνώσεις γεωμετρίας.
 • Nα συνδυάζουν πληροφορίες που δίνει ένα σύνθετο γεωμετρικό σχήμα προκειμένου να οδηγηθούν στην επίλυσή του.
 • Nα περιγράφουν και να κρίνουν τα βήματα της πορείας κατασκευής ενός σύνθετου γεωμετρικού σχήματος.
 • Nα κατασκευάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς άξονα σε τετραγωνισμένο
  χαρτί.
 • Nα κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με προϋποθέσεις.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

O κύκλος

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να διαχειρίζονται τα στοιχεία του κύκλου και να κάνουν υπολογισμούς και χαράξεις.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία που αφορά τον κύκλο.
 • Nα κατανοούν ότι δ = 2 χ α ή α = δ : 2 και να μπορούν να υπολογίζουν την ακτίνα αν γνωρίζουν τη διάμετρο ή το αντίστροφο.
 • Nα αναγνωρίζουν ότι το π είναι το σύμβολο του αριθμού 3,14.
 • Nα αναγνωρίζουν ότι το μήκος ενός κύκλου είναι ό,τι και η περίμετρος σε ένα γεωμετρικό σχήμα με πλευρές.
 • Nα χρησιμοποιούν το διαβήτη για να χαράζουν κύκλους.
 • Nα ανακαλύψουν ότι το μήκος ενός κύκλου εξαρτάται από την ακτίνα του και να μπορούν
  να το υπολογίσουν χρησιμοποιώντας τον τύπο (Κ = π χ δ ).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Προβλήματα με συμμιγείς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν πράξεις με συμμιγείς προκειμένου να λύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα διακρίνουν πότε είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε με συμμιγείς (μετρήσεις χρόνου) και πότε με δεκαδικούς αριθμούς (μετρήσεις μήκους, ευρώ, μάζα κτλ.).
 • Nα μετρούν το χρόνο που πέρασε ή που υπολείπεται σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (υπολογισμός ηλικίας).
 • Nα χρησιμοποιούν τη γραμμή του χρόνου.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μονάδες μέτρησης χρόνου – Μετατροπές

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν μετατροπές μονάδων ανάμεσα σε συνήθεις μονάδες χρόνου προκειμένου να λύσουν προβλήματα καθημερινής ζωής.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα χρησιμοποιούν την κατάλληλη μονάδα μέτρησης χρόνου σε καθημερινές καταστάσεις.
 • Nα γνωρίζουν ότι η ώρα δεν είναι η ίδια σε κάθε μέρος του πλανήτη την ίδια στιγμή.
 • Nα εκφράζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων χρόνου με τη μορφή φυσικού, συμμιγούς
  και δεκαδικού αριθμού.
 • Nα εκτελούν απλές πράξεις με συμμιγείς αριθμούς.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Σμίκρυνση – Μεγέθυνση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διενεργούν μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις απλών σχημάτων σε τετραγωνισμένο ή μιλιμετρέ χαρτί.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα αναπαράγουν και να μεγεθύνουν σε πλέγμα απλά ευθύγραμμα τμήματα.
 • Nα βρίσκουν το λόγο κάλυψης μιας τετραγωνισμένης επιφάνειας (είναι ο λόγος του εμβαδού της καλυμμένης επιφάνειας προς το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας) και να τον συγκρίνουν με το λόγο κάλυψης της ίδιας επιφάνειας σε μεγέθυνση, ώστε να κατανοήσουν ότι ο λόγος παραμένει σταθερός, αλλάζει μόνο το εμβαδόν της επιφάνειας.
 • Nα διενεργούν σμίκρυνση και μεγέθυνση σε τετραγωνισμένο χαρτί χωρίς υπολογιστικές
  διαδικασίες αναλογιών και κλιμάκων.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading