Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της αστυφιλίας και αστικοποίησης
 • να εντοπίζουν τους παράγοντες διαμόρφωσης των μεγάλων αστικών κέντρων
 • να καταγράφουν τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να διακρίνουν τους παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την πληθυσμιακή κατανομή μιας περιοχής
 • να γνωρίζουν την κατανομή του ελληνικού πληθυσμού
 • να ερμηνεύουν την παρατηρούμενη μείωση του αγροτικού πληθυσμού με την ταυτόχρονη αύξηση του αστικού πληθυσμού

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Ο πληθυσμός της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν την έννοια της απογραφής του πληθυσμού
 • να αντιλαμβάνονται την πληθυσμιακή εξέλιξη της Ελλάδας
 • να γνωρίζουν τον πληθυσμό της Ελλάδας και τη σύνθεσή του

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να εντοπίζουν την τεράστια ποικιλία των ιστορικών μνημείων της χώρας μας
 • να αξιολογούν τη σημασία προστασίας των μνημείων αυτών
 • να αντιλαμβάνονται το ρόλο των μνημείων στη διαχρονική πορεία της ελληνικής φυλής

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

ΑΡΙΘΜΟΙ

οι παρακάτω εικόνες είναι από confessionsofahomeschooler

0 1 2 3
μηδέν                           ένα                                δύο                             τρία
45 6 7
τέσσερα                      πέντε                           έξι                                  εφτά
8 9 1011
οχτώ                           εννέα                          δέκα                             έντεκα
12 13 14 15
δώδεκα                       δεκατρία                     δεκατέσσερα            δεκαπέντε
16 17 18 19
δεκαέξι                      δεκαεφτά                    δεκαοχτώ                   δεκαεννιά
20
είκοσι

Continue reading