Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να εντοπίζουν στον χάρτη τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να αντιλαμβάνονται τους λόγους δημιουργίας της Ε.Ε
 • να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας ένταξης της Ελλάδας
 • να αξιολογούν την ανάγκη διατήρησης των πολιτιστικών στοιχείων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Γεωμετρικά Σχήματα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με τα Γεωμετρικά σχήματα

  2d-shapes-chart-for-children matching-shapes-to-pictures-worksheets-1 matching-shapes-to-pictures-worksheets-2
Τα βασικά Σχήματα   Τα σχήματα            Αντιστοίχιση 1      Αντιστοίχιση 2

 
Continue reading

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να αναγνωρίζουν τη σημασία των συγκοινωνιών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας
 • να γνωρίζουν που βρίσκονται τα μεγαλύτερα συγκοινωνιακά έργα της χώρας μας
 • να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των συγκοινωνιακών έργων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να αντιλαμβάνονται το ρόλο των υπηρεσιών στην καθημερινή μας ζωή
 • να απαριθμούν τα είδη των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • να αξιολογούν τη λειτουργία των υπηρεσιών

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας
 • να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη εγχώριων πρώτων υλών (αγροτικά προϊόντα, ορυκτά) ως βασική προϋπόθεση για τη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας
 • να γνωρίζουν την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές πετρελαίου, τις οποίες κάνει η χώρα μας
 • να αντιλαμβάνονται την ανάγκη χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading