Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη
 • να αναγνωρίζουν τον τίτλο ενός χάρτη
 • να αντιλαμβάνονται την αξία του υπομνήματος κάθε χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Τα είδη χαρτών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να διακρίνουν τα είδη των χαρτών
 • να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία κάθε χάρτη
 • να διακρίνουν τους γενικούς και τους θεματικούς χάρτες

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Εκπαιδευτικό υλικό Γεωγραφίας Ε τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε τάξης δημοτικού. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

1η Ενότητα

1.1 Ο χάρτης

1.2 Τα είδη χαρτών

1.3 Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

1.4 Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

1.5 Προσανατολισμός

O χάρτης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν τι είναι χάρτης
 • να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα του χάρτη
 • να αξιολογούν τη συμβολή του χάρτη στη ζωή των ανθρώπων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν αριθμούς μεγαλύτερους από το 1 δισεκατομμύριο και να μπορούν να τους διαβάζουν και να τους
γράφουν με ψηφία και μεικτή γραφή.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα συγκρίνουν και να κάνουν απλούς νοερούς υπολογισμούς στους πολύ μεγάλους αριθμούς εκφράζοντάς τους με δεκαδικούς (μονάδα αναφοράς το 1 δισ.).
 • Nα μπορούν να αναλύουν σε δεκαδικό ανάπτυγμα ένα μεγάλο αριθμό (φωνολογική
  ανάλυσή του).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading