Όλοι στον κήπο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο,ο)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης σάκος
 • Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει τη λέξη όχι , την οποία μαθαίνουν ολικά.

Ορθογραφία: κότα

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
 • Με αφορμή τις ασκήσεις , ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη βιβλία και άλλα έντυπαμε συνταγές. Συζητά με τα παιδιά το περιεχόμενό τους , καθώς και το αν στην οικογένειά τους καταγράφουν συνταγές.

Μπορεί να οργανωθεί μία συνάντηση με γονείς στην τάξη για να μαγειρέψουν σε ομάδες μία απλή συνταγή ( διαθεματική δραστηριότητα που προεκτείνεται στα μαθηματικά, τα εικαστικά και τη μελέτη περιβάλλοντος)

 • Με αφορμή την άσκηση 4 του Τ.Ε. ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη προσκλήσεις διαφορετικών ειδών. Τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό τους και τις διαφορές τους. Ο/η εκπαιδευτικός τις διαβάζει και συζητούν για αυτές.
 • Προτείνεται να μάθουν το πρώτο από τα Έξι τραγούδια για ποντίκια του Γ. Κουρουπού , που περιέχονται στον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο (CD)

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλοι στον κήπο

Όλοι στον κήπο (για αμβλύωπες)
 
Continue reading

Ο κύριος με το καπέλο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
 ΣΤΟΧΟΙ

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης καπέλο
 • Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει τη λέξη και , την οποία μαθαίνουν ολικά.

Ορθογραφία: καπέλα

Τα παιδιά γράφουν για πρώτη φορά ορθογραφία τη λέξη που συνθέτουν από συλλαβές

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο του γράμματος
 • Οι προτάσεις προς ανάγνωση λειτουργούν επαναληπτικά ως προς το ρήμα έχει
 • Αφού διαβάσουν το κείμενο, τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του πακέτου ή του σάκου και το ζωγραφίζουν. Ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει σε χαρτί του μέτρου με τη μορφή λίστας τις υποθέσεις τους και ζητά από το κάθε παιδί να γράψει το όνομά του δίπλα στη φράση του. Είναι μία ευκαιρία για επανάληψη του ρήματος έχει.Π.χ. Ο σάκος έχει μία πάπια.

Προφορική άσκηση:  Χρησιμοποιώντας λέξεις της λίστας , τις συνδέουν με το και. Π.χ. βιβλία, τετράδια και μολύβια.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα κ

Ο κύριος με το καπέλο
Continue reading

Τιτίνα, η κότα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (Επεξεργασία του Τ)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης Τ
 • Υποδεικνύεται η λέξη τι την οποία μαθαίνουν ολικά
 • Επισημένεται το άρθρο η στον τίτλο

 

……………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
 • Οι μαθητές αναγνωρίζουν και διαβάζουν τις λέξεις πατάτα, πίτα της άσκησης στη σελ.25 του Β.Μ.
 • Ο/η εκπαιδευτικός περιγράφει ένα απλό αντικείμενο και γράφει την ερώτηση “τι είναι” στον πίνακα (π.χ. μέσα σε αυτή βάζουμε τα πράγματά μας για να έρθουμε στο σχολείο. Τι είναι;). Ζητά από τους μαθητές να μαντέψουν. Οι μαθητές στη συνέχεια κάνουν δικά τους μικρά αινίγματα. Κάθε φορά δείχνουν το τι στη ερώτηση που κάνουν.
 • Με αφορμή την αναφορά στο ταξίδι με τρένο, ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη εισιτήρια από διάφορα μέσα αναφοράς και φυλλάδια με δρομολόγια. Τα συγκρίνουν και συζητούν για τη χρήση τους και το γραπτό περιεχόμενό τους.
 • Ο/η εκπαιδευτικός με αφορμή την εικόνα στο Τ.Ε., φέρνει στην τάξη τηλεκάρτες και τηλεφωνικό κατάλογο και συζητούν για τη χρήση τους.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Τιτίνα, η κότα

Αντιγραφή Τ,τ
Τιτίνα, η κότα (για αμβλύωπες)

Continue reading

2.8 Προσθέτω και αφαιρώ- Μαθηματικά Δ τάξης

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πράξεις. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.Εκτίμηση αποτελέσματος. Αλγόριθμοι (επέκταση για αριθμούς 1.000-10.000) και η επαλήθευσή τους.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να θυμηθούν και να σταθεροποιήσουν τις συνθήκες τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης φυσικών αριθμών,
 • να μπορούν να μετατρέψουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες,
 • να γνωρίζουν ότι η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες
 • να θυμηθούν ότι στην πρόσθεση ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα, ενώ στην αφαίρεση δεν ισχύει,
 • να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς τους,
 • να εκτιμούν γρήγορα ένα αποτέλεσμα πρόσθεσης ή αφαίρεσης ,
 • να χρησιμοποιούν τα δύο παραπάνω για να ελέγχουν ένα αποτέλεσμα,
 • να αναγνωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος,
 • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο, πίνακας).

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Για περισσότερη εξάσκηση στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους
 
%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf                                   %ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1
 Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο       Κάθετες αφαιρέσεις 4ψήφιων αριθμών

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες-Μαθηματικά Δ Τάξης

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Αξιολόγηση, οργάνωση και αξιοποίηση πληροφοριών. Προβλήματα με περισσότερες από μία λύσεις. Διερεύνηση περιπτώσεων

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αξιολογούν τις πληροφορίες που τους δίνονται σε ένα πρόβλημα και να διακρίνουν τις περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι ελλιπή ή περιττά,
 • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διαφορετικές πηγές (κείμενο, εικόνα, πίνακα, διάγραμμα),
 • να οργανώνουν τις πληροφορίες του προβλήματος σε πίνακα ή σε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα (στρατηγική επίλυσης προβλήματος)
 • να αξιοποιούν πληροφορίες για να θέσουν δικά τους ερωτήματα σε ένα πρόβλημα,
 • να ελέγχουν το αποτέλεσμά τους,
 • να κατανοήσουν ότι δεν έχουν όλα τα προβλήματα μία μόνο λύση,
 • να διερευνούν περιπτώσεις για να βρουν τις διαφορετικές λύσεις ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

 Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών