Κάθετος πολλαπλασιασμός

1ψήφιο με 2ψήφιο                    2ψήφιο με 2ψήφιο
                    

Φύλλο εργασίας 1                       Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *