28η Οκτωβρίου

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

  •  Η πορεία προς το μέτωπο
  • Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο!
  • Η πείνα
  • Η κατοχή

 

Χρόνος διδασκαλίας : 2 ώρες

πηγή: Γλώσσα Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου


 

Picture

λεξικό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *