Αφαίρεση με τη χρήση συμβόλων

Φ1      Φ4

Φύλλο εργασίας 1                Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3                Φύλλο εργασίας 3

f5    Φ7

Φύλλο εργασίας 1               Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2              Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3               Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

f6    f61

Φύλλο εργασίας 1               Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

One thought on “Αφαίρεση με τη χρήση συμβόλων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *