Πολλαπλασιασμός με το 10,100,1000

fyllo1    Χωρίς τίτλο      Φύλ3

Φύλλο εργασίας 1     Φύλλο εργασίας 2     Φύλλο εργασίας 3

 

 Δείτε επίσης

 Καρτέλες με τις προπαίδειες

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *