Διοργάνωση θερινών σχολείων και σεμιναρίων

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει θερινά σχολεία με τις παρακάτω θεματικές της εκπαιδευτική τεχνολογίας.
ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1. Μεθοδολογία Έρευνας Υποψηφίων Διδακτόρων 50 ώρες 06/07/2015 – 11/07/2015
2. Εκπαιδευτική Ρομποτική 60 ώρες 06/07/2015 – 17/07/2015
3. Εκπαιδευτικά Σενάρια με Τεχνολογίες Μάθησης 60 ώρες 22/06/2015 – 26/06/2015
Τα θερινά σχολεία παρέχουν πιστοποιημένες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Προγραμματίζω δημιουργικά με το scratch 40 ώρες 29/06/2015 – 03/07/2015
Επιπλέον, το εργαστήριο διοργανώνει και τα εξής σεμινάρια με ελεύθερη συμμετοχή:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Εννοιολογική χαρτογράφηση: ένα πολύ-εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού 5 ώρες 11 Μαΐου 2015
2. Γνωριμία με το scratch 5 ώρες 21 Μαΐου 2015
3. Χρησιμοποιώντας τα Μαθησιακά Αντικείμενα του Φωτόδεντρου 5 ώρες 29 Μαΐου 2015
4. Δημιουργώντας μια ψηφιακή παρουσίαση 5 ώρες 04 Ιουνίου 2015

Κάθε σχολείο ή σεμινάριο είναι 25 θέσεων.
Η συμμετοχή εξασφαλίζεται με σειρά προτεραιότητας.
Εγγραφές – πληροφορίες: http://earthlab.uoi.gr/summerschools/, τηλέφωνο 2651005655.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες

θερινά σχολεία (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *