Φύλλα εργασίας με τα αντίθετα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν φύλλα εργασίας με τα αντίθετα

opposites_pictures_wfun_1               opposites_pictures_wfun_2             Opposites_Matching

Φύλλο εργασίας 1                  Φύλλο εργασίας 2                      Φύλλο εργασίας 3

opposites-worksheet-a              opposites-worksheet-b               opposites-worksheet-c

Φύλλο εργασίας 1                 Φύλλο εργασίας 2                     Φύλλο εργασίας 3

 

opposites-worksheet-d              opposites-worksheet-e              opposites-worksheet-f

Φύλλο εργασίας 4                  Φύλλο εργασίας 5                  Φύλλο εργασίας 6

 

πηγή: www.guruparents.com

vtech_printable5           opposites-worksheets01            opposites-matching-game-4

Φύλλο εργασίας 10                 Φύλλο εργασίας 11               Φύλλο εργασίας 12
 

  

Καρτέλες με τα αντίθετα 1         Καρτέλες με τα αντίθετα 2

(μεταφρασμένα στα ελληνικά)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *