Καρτέλες με τις προπαίδειες

Πατήστε πάνω στις εικόνες ή στους αντίστοιχους συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν καρτέλες με τις προπαίδειες από το 1 ως το 10.

                        null

Η προπαίδεια του 1                    Η προπαίδεια του 2

 

                        

  Η προπαίδεια του 3                     Η προπαίδεια του 4

 

null                         null

 Η προπαίδεια του 5                      Η προπαίδεια του 6

 

                          

Η προπαίδεια του 7                       Η προπαίδεια του 8

 

null                           

  Η προπαίδεια του 9                     Η προπαίδεια του 10

 

Δείτε επίσης

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

One thought on “Καρτέλες με τις προπαίδειες

  1. Hi I’m Petra.I first found your blog while I was
    looking for creative writing resources for my EFL class some time ago.
    I keep on returning ever since. It’s my favourite article up to now.
    Carry on the wonderful work and many thanks for sharing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *