Πιτζαμοήρωες

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ή πάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf ζωγραφιές με θέμα τους πιτζαμοήρωες.
Οι εικόνες είναι από το www.kids-n-fun.com

     

Αmaya                                                             Βibou

 

     

Gluglu mega muscles                        Greg

     

Gluglu Yoyo Bibou                      Amaya Greg Saha

     

Ninja k                                           Owlette

     

Pjmasks                                         Romeo

     

Sacha                                               Sorceline

     

Sorceline Ninja-k Romeo                  Yoyo

     

Yoyo                                           Yoyo Gluglu Bibou

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *