Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν την σύνθεση του πληθυσμού της Κύπρου
  • να γνωρίζουν τα ιστορικά στοιχεία τα οποία διαφοροποίησαν τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Κύπρου
  • να δικαιολογούν βάσει των ιστορικών στοιχείων τη συνέχιση του ελληνισμού της Κύπρου

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *