Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να αντιλαμβάνονται το ρόλο των υπηρεσιών στην καθημερινή μας ζωή
  • να απαριθμούν τα είδη των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • να αξιολογούν τη λειτουργία των υπηρεσιών

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *