Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας
  • να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη εγχώριων πρώτων υλών (αγροτικά προϊόντα, ορυκτά) ως βασική προϋπόθεση για τη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας
  • να γνωρίζουν την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές πετρελαίου, τις οποίες κάνει η χώρα μας
  • να αντιλαμβάνονται την ανάγκη χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *