Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν τα οφέλη, τα οποία προέρχονται από τον δασικό και τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας
  • να διαπιστώνουν την αναγκαιότητα προστασίας του ελληνικού δασικού πλούτου και την περιβαλλοντικά σωστή χρήση των ορυκτών της χώρας μας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *