Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν τα βασικά κτηνοτροφικά προϊόντα, που παράγονται στη χώρα μας
  • να παρακολουθούν την εξέλιξη διακίνησης των κτηνοτροφικών προϊόντων
  • να αναγνωρίζουν την αξία της ελληνικής αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
  • να εντοπίζουν τις αρνητικές συνέπειες της παράνομης αλιείας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *