Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της αστυφιλίας και αστικοποίησης
  • να εντοπίζουν τους παράγοντες διαμόρφωσης των μεγάλων αστικών κέντρων
  • να καταγράφουν τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *