Οι θάλασσες της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να βρίσκουν στο χάρτη τα πελάγη της Ελλάδας
  • να σχεδιάζουν τον χάρτη της Ελλάδας και να σημειώνουν τις γνωστότερες θάλασσες

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *