Η θέση της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν την Ελλάδα σε χάρτες διαφορετικής κλίμακας
  • να ορίζουν την Ελλάδα σε σχέση με άλλα γεωγραφικά στοιχεία της επιφάνειας της Γης
  • να περιγράφουν τα σύνορα της Ελλάδας στο χάρτη
  • να επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας
  • να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα αυτά

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *