Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να αναγνωρίζουν τη μορφή της Ελλάδας
  • να διακρίνουν τις διάφορες περιοχές της στο χάρτη
  • να βρίσκουν την Ελλάδα σε κάθε χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου


Ο χάρτης της Ελλάδας για εκτύπωση

πηγή: https://www.seilias.gr
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολιτικός χάρτης

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3007

Η θέση της Ελλάδας

Τρισδιάστατος χάρτης της Ελλάδας

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3005

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο http://dschool.edu.gr

 Χρήσιμες συνδέσεις:

Μορφή, σχήμα, θέση, σύνορα Ελλάδας -http://11dim-evosm.thess.sch.gr

Κατάλογος εφαρμογών Γεωγραφίας Ε Δημοτικού-https://e-geografia.eduportal.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *