Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν την έννοια της κλίμακας του χάρτη
  • να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια της κλίμακας
  • να εκτιμάν το ρόλο της κλίμακας στην αναπαράσταση ενός τόπου στο χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γύθειο

Λάρισα

Φλώρινα

Μεσολόγγι

Υπολογίζω τις διαδρομές με χάρακα

Η κλίμακα του χάρτη

 

Πηγή: Ψηφιακό σχολείο http://dschool.edu.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *