Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΜάθημα 1ο: Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σπουδαιότερα κέντρα του μυκηναϊκού πολιτισμού και να τα εντοπίσουν στον χάρτη
 • Να κατανοήσουν ότι οι Μυκηναίοι (Αχαιοί) ήταν οι πρώτοι Έλληνες
 • Να κατανοήσουν τη σημασία του εμπορίου στην επικοινωνία με άλλους λαούς και στις πολιτιστικές επιδράσεις
 • Να διαπιστώσουν τη σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων
 • Να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τα γεγονότα του Τρωικού πολέμου
 • Να κατανοήσουν ότι οι έρευνες του Σλήμαν, απέδειξαν ότι όσα αφηγείται ο Όμηρος είναι πραγματικότητα

 

 

Μάθημα 2ο: Οι Αχαιοί πήγαν  και στην Κύπρο

ΣΤΟΧΟΙ

 

 • Να γνωρίσουν τις σχέσεις των Μυκηναίων με την Κύπρο και την εγκατάστασή τους στο νησί
 • Να γνωρίσουν ότι και στην Κύπρο αναπτύχθηκε ένας σπουδαίος πολιτισμός
 • Να κατανοήσουν ότι η Κύπρος από πολύ παλιά αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού πολιτιστικού χώρου
 • Να συσχετίσουν τον πολιτισμό της Κύπρου με το μινωικό και το μυκηναϊκό

 

Μάθημα 3ο: Η Ακρόπολη των Μυκηνών

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική των Μυκηναίων
 • Να κατανοήσουν τους λόγους που ώθησαν τους Αχαιούς να κατασκευάσουν τείχη
 • Να κατακτήσουν όρους όπως: ανάκτορο, μέγαρο, εστία, κυκλώπια τείχη, βασιλιάς, λαός
 • Να ασκηθούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάγκη προστασίας των καταλοίπων του παρελθόντος

 

 

Μάθημα 4ο: Η καθημερινή ζωή των Μυκηναίων

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής οργάνωσης των Μυκηναίων
 • Να γνωρίσουν την κυριαρχία των Μυκηναίων στο θαλάσσιο εμπόριο
 • Να διαπιστώσουν τον πολεμικό χαρακτήρα των Αχαιών
 • Να αντιληφθούν ότι μέσα από την παρατήρηση και τη μελέτη των πηγών τεκμηριώνουμε τις ιστορικές πληροφορίες
 • Να κατακτήσουν όρους όπως : πανοπλία, θώρακας, ασπίδα, κράνος, χιτώνας, αοιδός

 

Μάθημα 5ο: Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν τη θρησκεία και τη λατρεία των Αχαιών και να τη συγκρίνουν με αυτή των Μινωιτών
 • Να γνωρίσουν τα ταφικά έθιμα των Αχαιών
 • Να διαπιστώσουν ότι το δωδεκάθεο πρωτοεμφανίζεται στη θρησκεία των Μυκηναίων
 • Να γνωρίσουν τη χρήση της γραφής από τους Μυκηναίους και να κατανοήσουν ότι πρόκειται για την πρώτη ελληνική γραφή
 • Να κατακτήσουν όρους όπως : θολωτοί τάφοι, κτερίσματα, προσωπίδες, Γραμμική Β΄

 

 

Μάθημα 6ο: Η τέχνη των Μυκηναίων

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της τέχνης των Μυκηναίων
 • Να διαπιστώσουν την επίδραση της Μινωικής τέχνης
 • Να συνειδητοποιήσουν τον πολεμικό χαρακτήρα του μυκηναϊκού πολιτισμού
 • Να συσχετίσουν την τέχνη των Μυκηναίων με την καθημερινή ζωή και τη θρησκεία τους
 • Να αντιληφθούν τη σημασία των αρχαιολογικών μουσείων και των εκθεμάτων τους στη διαφύλαξη και κατανόηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

 

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *