Τρωικός πόλεμος

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

 Picture

Μάθημα 1ο : Το μήλο της Έριδας

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να προϊδεαστούν για τη μυθολογική αιτία του Τρωικού πολέμου και να κατανοήσουν τη σχέση που το συνδέει με την κρίση του Πάρη και την αρπαγή της ωραίας Ελένης.
 • Να αντιληφθούν την εικόνα που είχαν οι αρχαίοι για τους θεούς τους (ανθρωπομορφισμός)
 • Να κατανοήσουν την έννοια έριδα, να τη συσχετίσουν με συνώνυμες και αντίθετες έννοιες και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
 • Να ασκηθούν στην προσέγγιση καταστάσεων και προσώπων με ενσυναίσθηση.

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture

Μάθημα 2ο  : Η θυσία της Ιφιγένειας

 • Να κατανοήσουν την μυθολογική αιτία που οδήγησε στη θυσία της Ιφιγένειας
 • Να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές του μύθου και να τους χαρακτηρίσουν από τα λόγια τους και τις ενέργειές τους και να διαπιστώσουν την υπεροχή του βασιλιά των Μυκηνών.
 • Να αξιολογήσουν την συνένωση των Ελλήνων για έναν κοινό σκοπό.
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο τις έννοιες : τιμή, πολιτισμός,

Θυσία, συνεργασία, φιλοπατρία, μάντης

 • Να ασχοληθούν σε έναν βαθμό και με την ιστορία της περιοχής τους.

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

 Picture

Μάθημα 3ο : Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία

 • Να γνωρίσουν τους βασικούς ήρωες των Τρώων
 • Να χαρακτηρίσουν τους πρωταγωνιστές του μύθου από τις ενέργειές τους
 • Να χαρούν το παραμυθικό στοιχείο που εμπεριέχει η ιστορία με τις Οινότροπες
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο έννοιες όπως: τέχνασμα, προνοητικότητα, απερισκεψία, πολιτισμός.
 • Να προϊδεαστούν για τη συμμετοχή των θεών που επεμβαίνουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture

Μάθημα 4ο  : Ο θυμός του Αχιλλέα

 • Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και να τους ηθογραφήσουν
 • Να πληροφορηθούν βασικά στοιχεία για τον Όμηρο και την Ιλιάδα
 • Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των επεισοδίων του μύθου και να εκτιμήσουν τις συνέπειες που προέκυψαν από τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο έννοιες όπως: οργή, ασέβεια, διχόνοια, ικεσία, μάντης και να διατυπώνουν σχετικές γενικεύσεις.

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

 Picture

Μάθημα 5ο : Ο θάνατος του Πάτροκλου

Με το 5ο μάθημα επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων που είναι κοινή για όλα τα μαθήματα αλλά και η επίτευξη των εξής στόχων:

 • Να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα της κατάστασης μετά την απομάκρυνση του Αχιλλέα από την μάχη
 • Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και να τους χαρακτηρίσουν μέσα από τις πράξεις τους.
 • Να εκτιμήσουν το μέγεθος της φιλίας των δύο πρωταγωνιστών.
 • Να γνωρίσουν στοιχεία υλικού πολιτισμού της εποχής
 • Να κατανοήσουν τη διαχρονική σχέση ανθρώπων-ζώων
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο τις έννοιες: φιλία, απερισκεψία, τιμή, ενθουσιασμός και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture

Μάθημα 6ο : Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα

 • Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και τις ανθρώπινες πλευρές τους
 • Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Αχιλλέας επέστρεψε στη μάχη
 • Να απολαύσουν μία τρυφερή οικογενειακή στιγμή , διάλειμμα μέσα στον όλεθρο του πολέμου
 • Να βιώσουν τον πόνο του πατέρα που χάνει το παιδί στον πόλεμο και να προβληματιστούν για την κοινή μοίρα νικητών και ηττημένων.
 • Να γνωρίσουν πολιτιστικά στοιχεία της εποχής
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο έννοιες όπως: πολιτισμός, εκδίκηση, συμφορές, συμφιλίωση, ειρήνη και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις.

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture

Μάθημα 7ο : Το τέλος του Αχιλλέα

 • Να πληροφορηθούν τα συναρπαστικά γεγονότα που αναφέρονται στον μύθο
 • Να συμπληρώσουν την ηθογράφηση του Αχιλλέα
 • Να γνωρίσουν βασικές αξίες του ηρωικού κώδικα
 • Να γνωρίσουν βασικές αξίες του ηρωικού κώδικα
 • Να γνωρίσουν πολιτιστικά στοιχεία της εποχής
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο παραμέτρους της έννοιας πολιτισμός, της φράσης «Αχίλλειος πρέρνα» και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture

Μάθημα 8ο : Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας

 • Να πληροφορηθούν τα συναρπαστικά γεγονότα που αναφέρονται στην πτώση της Τροίας
 • Να γνωρίσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές και να τους χαρακτηρίσουν μέσα από τις πράξεις τους
 • Να προβληματιστούν σχετικά με την αγριότητα του πολέμου και τις συμφορές που φέρνει και να εκτιμήσουν τα αγαθά της ειρήνης
 • Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο έννοιες , πόλεμος-ειρήνη, τη σημασία της φράσης «Δούρειος Ίππος» και να διατυπώσουν σχετικές γενικεύσεις.

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

 Picture

 

επιμέλεια ύλης σχεδιαγραμμάτων: Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

και μερικά βίντεο για εμπέδωση και ψυχαγωγεία

One thought on “Τρωικός πόλεμος

 1. Καλησπέρα σας, υπάρχει επαναληπτικό διαγώνισμα γι’ αυτό το κεφάλαιο;

  Ευχαριστώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *