Ρώμη και Ελλάδα

PictureΜάθημα 38ο : Το ρωμαϊκό κράτος

Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα γεγονότα που αφορούν στην ίδρυση και την ανάπτυξη του ρωμαϊκού κράτους.
• Να γνωρίσουν στοιχεία της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης της Ρώμης.
• Να συσχετίσουν την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Ρώμης με εκείνη των ελληνικών πόλεων.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading

Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

PictureΜάθημα 34ο : Η αυτοκρατορία του Μ.Αλεξάνδρου χωρίζεται

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τις αιτίες διάσπασης του κράτους του Αλέξανδρου.
• Να γνωρίσουν τα κράτη που δημιουργήθηκαν.
• Να γνωρίσουν την εξέλιξη του κράτους της Μακεδονίας.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

PictureΜάθημα 30ο : Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν την ανάπτυξη μιας νέας δύναμης στον ελληνικό χώρο, αυτής του μακεδονικού κράτους.
• Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Φιλίππου και να την κρίνουν από πολιτική και στρατιωτική άποψη.
• Να συνειδητοποιήσουν τους δεσμούς της Μακεδονίας με τα άλλα ελληνικά κράτη της εποχής.
• Να γνωρίσουν τις προσπάθειες του Φιλίππου για την ένωση των Ελλήνων εναντίον των Περσών.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading

Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος

PictureΜάθημα 25ο : Αιτίες και αφορμές του πολέμου

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να εντοπίσουν τις αιτίες του πολέμου.
• Να κατανοήσουν την έννοια του εμφυλίου πολέμου
• Να προβληματιστούν για πιθανά αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading

Ο χρυσός αιώνας

PictureΜάθημα 20ο : Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να διαπιστώσουν οι μαθητές πως ο πόλεμος των Ελλήνων εναντίον των Περσών έχει επιθετική μορφή και όχι αμυντική όπως πριν.
• Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως συμμαχία, ηγεμονία.
• Να διαχωρίσουν τις έννοιες συμμαχία-ηγεμονία.
• Να διακρίνουν τους λόγους που οδήγησαν στη μετατροπή της συμμαχίας σε αθηναϊκή ηγεμονία και προκάλεσαν την ανησυχία της Σπάρτης.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Continue reading