Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να αναγνωρίζουν τη σημασία των συγκοινωνιών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας
 • να γνωρίζουν που βρίσκονται τα μεγαλύτερα συγκοινωνιακά έργα της χώρας μας
 • να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των συγκοινωνιακών έργων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να αντιλαμβάνονται το ρόλο των υπηρεσιών στην καθημερινή μας ζωή
 • να απαριθμούν τα είδη των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • να αξιολογούν τη λειτουργία των υπηρεσιών

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας
 • να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη εγχώριων πρώτων υλών (αγροτικά προϊόντα, ορυκτά) ως βασική προϋπόθεση για τη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας
 • να γνωρίζουν την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές πετρελαίου, τις οποίες κάνει η χώρα μας
 • να αντιλαμβάνονται την ανάγκη χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν τα οφέλη, τα οποία προέρχονται από τον δασικό και τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας
 • να διαπιστώνουν την αναγκαιότητα προστασίας του ελληνικού δασικού πλούτου και την περιβαλλοντικά σωστή χρήση των ορυκτών της χώρας μας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading

Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν τα βασικά κτηνοτροφικά προϊόντα, που παράγονται στη χώρα μας
 • να παρακολουθούν την εξέλιξη διακίνησης των κτηνοτροφικών προϊόντων
 • να αναγνωρίζουν την αξία της ελληνικής αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
 • να εντοπίζουν τις αρνητικές συνέπειες της παράνομης αλιείας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading