Μετρώ το βάρος

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση μάζα. Τυπικές μονάδες μάζας. Εμφάνιση του τρίτου δεκαδικού ψηφίου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να χρησιμοποιούν συνήθη εργαλεία ζύγισης (αναλογική και ηλεκτρονική ζυγαριά),
 • να γνωρίσουν τις τυπικές μονάδες μέτρησης (κιλό, γραμμάριο) και τη μεταξύ τους σχέση,
 • να διενεργούν μετρήσεις μηκών ή μαζών και να εκφράζουν τα αποτελέσματα με τη μορφή συμμιγούς ή, σε απλές περιπτώσεις, με τη μορφή δεκαδικού.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου 
 

Μετρώ και εκφράζω το μήκος

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση μήκους. Εμφάνιση του τρίτου δεκαδικού ψηφίου στους δεκαδικούς.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να γνωρίσουν τις συνήθεις μονάδες μήκους και τις σχέσεις ανάμεσα στο μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του,
 • να μπορούν να χρησιμοποιούν τον χάρακα, τη μεζούρα και το γαλλικό μέτρο,
 • να εκφράζουν το αποτέλεσμα μιας μέτρησης με μορφή φυσικού, συμμιγού και δεκαδικού (το τελευταίο σε απλές περιπτώσεις: δεκαδικοί με 2 δεκαδικά ψηφία και με μονάδα αναφοράς το μέτρο),
 • να γνωρίσουν ότι το 1 χιλιοστό του μέτρου συμβολίζεται με δεκαδικό αριθμό με 3 δεκαδικά ψηφία

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου 
 

Αριθμοί

οι παρακάτω εικόνες είναι από confessionsofahomeschooler

0 1 2 3
μηδέν                           ένα                                δύο                             τρία
45 6 7
τέσσερα                      πέντε                           έξι                                  εφτά Continue reading

Ένα γράμμα για την Ιωάννα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

EnagrammaΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ που-πού, πώς-πως

 • Υπενθύμιση της χρήσης της τελείας και του ερωτηματικού
 • Εξάσκηση στη σύνθεση πρότασης με πλήρες νόημα (Υ-Ρ). Στο σημείο αυτό ο/η εκπαιδευτικός εξοικειώνει τους μαθητές με την έννοια της πρότασης.

 

Ορθογραφία: Ένα γράμμα για την Ιωάννα (Ο τίτλος του μαθήματος)

Πού πας; Πάω στο λιοντάρι που με περιμένει.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά στοιχεία της δομής ενός γράμματος (ημερομηνία, προσφώνηση, χαιρετισμός)
 • Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι στην Αφρική υπάρχουν τεράστιες προστατευόμενες εκτάσεις, τα πάρκα, όπου τα άγρια ζώα διαβιούν ελεύθερα.  Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση από τους ζωολογικούς κήπους, στους οποίους τα ζώα ζουν σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Ένα γράμμα για την Ιωάννα

Γράμμα
Continue reading