Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Χάραξη κάθετων ευθειών/ορθής γωνίας με γνώμονα. Απόσταση παραλλήλων ευθειών. έννοια και κατασκευή. Χρήση του μοιρογνωμονίου για τον έλεγχο της καθετότητας.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να εμπεδώσουν τις έννοιες της ορθής γωνίας, της καθετότητας και της παραλληλίας,
 • να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα για να ελέγξουν την καθετότητα, καθώς και για να χαράξουν κάθετες μεταξύ τους ευθείες
 • να γνωρίσουντι είναι η απόσταση σημείου από ευθεία και να μπορούν να τη χαράξουν

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες και να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη ορολογία “οι ευθείες είναι παράλληλες μεταξύ τους”  “οι ευθείες τέμνονται”
 • να αναγνωρίζουν τις κάθετες ευθείες ως ειδική περίπτωση των τεμνόμενων ευθειών και να γνωρίζουν ότι δύο κάθετες μεταξύ τους ευθείες σχηματίζουν 4 ορθές γωνίες

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η έννοια της εκτίμησης σε πραγματικές καταστάσεις

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να σταθεροποιήσουν, να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για την εκτίμηση με δεκαδικούς αριθμούς
 • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Επίλυση προβλημάτων με μετατροπές μονάδων. Διαχείριση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Εκτίμηση αποτελεσμάτων μέτρησης μήκους και βάρους.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τις μετατροπές μονάδων μέτρησης,
 • να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τους δεκαδικούς και συμμιγείς, ώστε να εκτιμούν αποτελέσματα μέτρησης,
 • να αποκωδικοποιούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες που προέρχονται από κείμενο, διάγραμμα, πίνακα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαιρώ με 10, 100, 1000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαίρεση με δυνάμεις του 10.Σύνδεση των δεκαδικών με τα δεκαδικά κλάσματα και τη διαίρεση. Μετατροπές μονάδων.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να σταθεροποιήσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τη σχέση των δεκαδικών αριθμών με τα δεκαδικά κλάσματα,
 • να συνδέσουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς με την πράξη της διαίρεσης,
 • να σταθεροποιήσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους για τις μετατροπές μονάδων μέτρησης (κανόνες)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading