Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα.Ορθές γωνίες.

Picture Η χάραξη είναι μία βασική δεξιότητα που χρειάζεται να αποκτήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο των μαθηματικών και ειδικότερα της γεωμετρίας. Για τους μαθητές της τρίτης τάξης το ζητούμενο δεν είναι η ακριβής γεωμετρική κατασκευή σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των σχημάτων, αλλά η απλή σχεδίαση σχημάτων και οι απλές χαράξεις με τη βοήθεια κουκίδων, τετραγωνισμένου χαρτιού και φυσικά γεωμετρικών οργάνων. Το μάθημα ασχολείται επίσης με τη χρήση του διαβήτη, ενός νέου εργαλείου που δυσκολεύει τους μαθητές, καθώς και με τις έννοιες “ορθή γωνία” και “κάθετες μεταξύ τους ευθείες”.
Ένας επιπλέον στόχος, είναι να ασκηθούν οι μαθητές στη χρήση του γνώμονα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μία γωνία είναι ορθή και να χαράζουν σε μία ευθεία την κάθετή της. Τέλος, επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναγνωρίζουν παράλληλες και κάθετες μεταξύ τους ευθείες σχεδιασμένες στο χαρτί ή σε παρατηρούμενα αντικείμενα και σε διάφορες περιπτώσεις της καθημερινότητας.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα.Ορθές γωνίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *