Υλικά σώματα

Picture               Picture               

Βιβλίο μαθητή                               Τετράδιο εργασιών                       Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η μάζα, ο όγκος και η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών σωμάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι ο όγκος είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα ενός υλικού σώματος
  • Να μετρήσουν οι μαθητές τον όγκο ενός στερεού σώματος χρησιμοποιώντας ογκομετρικό δοχείο
  • Να αναφέρουν οι μαθητές μονάδες μέτρησης του όγκου
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η μάζα είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα ενός υλικού σώματος
  • Να μετρήσουν οι μαθητές τη μάζα ενός στερεού σώματος χρησιμοποιώντας ένα ζυγό σύγκρισης
  • Να αναφέρουν οι μαθητές μονάδες μέτρησης της μάζας
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η πυκνότητα είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα ενός υλικού σώματος
  • Να ταξινομούν οι μαθητές τα υλικά σώματα ανάλογα με την πυκνότητά τους

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή
 
Φ.Ε1 Όγκος

Φ.Ε2 Μάζα

Φ.Ε3 Πυκνότητα

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Screenshot of the simulation Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά             Άλατα & Διαλυτότητα Στιγμιότυπο οθόνης

Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά                         Άλατα και διαλυτότητα

 

Δες τη θέση και την κίνηση των μορίων στα στερεά (solid), στα υγρά (liquid) και στα αέρια (gas)

Picture             

 

Προσπάθησε να βάλεις το κάθε υλικό σώμα εκεί που ταιριάζει (στερεό =solid, υγρό= liquid και  αέριο gas

Picture


This entry was posted in Φυσική Ε τάξη and tagged , , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

2 thoughts on “Υλικά σώματα

  1. Pingback: Διαγωνίσματα Φυσικής Ε τάξης Δημοτικού | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *