Στο δρόμο για το σχολείο

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Προφορικός λόγος .
  • Φωνολογική συνειδητοποίηση -προφορική κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές.
  • Εξοικείωση με τον πίνακα αυτοαξιολόγησης.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

    
Οι διακοπές τελειώνουν                         Συλλαβισμός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *