Στερεά σώματα-αναπτύγματα

PictureΤα αναπτύγματα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα στερεά σώματα καθώς επίσης και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη μετατροπή της δισδιάστατης μορφής σε τρισδιάστατη και αντίστροφα. Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν τα αναπτύγματα του κύβου, του οθρογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας από έτοιμο πατρόν που τους δίνεται. Πέρα όμως από την απλή αναπαραγωγή, είναι σημαντικό να ασκήσουμε τους μαθητές στην νοητική αναπαράσταση ενός δισδιάστατου σχήματος στον τρισδιάστατο χώρο και αντίστροφα. Επίσης στόχος είναι να ασκηθούν οι μαθητές στο να φαντάζονται την κάτοψη ενός τρισδιάστατου σχήματος. Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά τους όρους κορυφή, ακμή, έδρα.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Ανάπτυγμα ΚΥΒΟΣ

Ανάπτυγμα ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ανάπτυγμα ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ

Ανάπτυγμα ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                 

Γεωμετρικά στερεά 1                                                 Γεωμετρικά στερεά 2

Βρες τα γεωμετρικά στερεά

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Στερεά σώματα-αναπτύγματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *