Πώς γίνεται; Πώς πάιζεται

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Κατανόηση προφορικών και γραπτών οδηγιών.
  • Παροχή προφορικών και γραπτών οδηγιών .
  • Αόριστος χρόνος ρημάτων της α΄συζυγίας
  • Διάκριση μεταξύ των της, τις και στις.
  • Σύνδεση προτάσεων με το και

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας – Αόριστος

Φύλλο εργασίας – διάκριση της, τις

Φύλλο εργασίας-Η σύνδεση των προτάσεων με το και

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι σκανταλιές του Άτακτου (Άρθρα της και τις)-διαδραστικό παιχνίδι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *