Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Picture Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι να εισαχθούν οι μαθητές στις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που θέτουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

  • σχηματίζουν δεκαδικούς αριθμούς, το άθροισμα και τη διαφορά τους με υλικά μοντέλα όπως το χρήμα, ο άβακας κ.α..
  • μεταφράζουν αθροίσματα και διαφορές δεκαδικών αριθμών από υλική μορφή σε συμβολική γραφή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
  • ερμηνεύουν τα κρατούμενα και την αξία των ψηφίων και να μετατρέπουν ψηφία μίας τάξης σε άλλη τάξη, όπως δέκατα σε μονάδες, εκατοστά σε δέκατα κ.α.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *