Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Picture Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι η εξάσκηση των μαθητών στις προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών μέχρι το 3.000. Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • εκτελούν νοερά προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών.
  • εκτελούν γραπτά οριζόντια προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο.
  • εκτελούν κάθετα τον αλγόριθμο της πρόσθεσης και αφαίρεσης τετραψήφιων αριθμών με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο.
  • ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την αντίστροφη πράξη.
  • αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις της καθημερινότητας στις οποίες εμπεριέχονται προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

3 thoughts on “Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

  1. Στο πρόβλημα 5 στην αφαίρεση με τετραψήφιους αριθμούς υπάρχει κάποια παγίδα?

  2. Μία λύση είναι να προσθέσουμε τους μισθούς των γονιών και έπειτα να αφαιρέσουμε το ενοίκιο.
    Άλλη λύση είναι να αφαιρέσουμε το ενοίκιο από τον μισθό του πατέρα ή της μητέρας και έπειτα να προσθέσουμε το υπόλοιπο με τον άλλο μισθό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *