Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)

Picture Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • πολλαπλασιάζουν διψήφιο αριθμό επί μονοψήφιο αριθμό με τη βοήθεια του τετραγωνισμένου χαρτιού.
  • αναλύουν διψήφιους αριθμούς σε άθροισμα δυνάμεων του 10.
  • εφαρμόζουν την επιμεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης ως προς τον πολλαπλασιασμό.
  • ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την αντίστροφη πράξη.
  • πολλαπλασιάζουν στρόγγυλες δεκάδες και εκατοντάδες με μονοψήφιους αριθμούς π.χ. 20×4 , 100 x 5.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *