Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)

Picture Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • πολλαπλασιάζουν με τη βοήθεια του τετραγωνισμένου χαρτιού και του αντίστοιχου πίνακα του πολλαπλασιασμού που αναλύει τους δύο παράγοντες του γινομένου (ελληνικός πολλαπλασιασμός).
  • αναλύουν διψήφιους και τους τριψήφιους αριθμούς σε άθροισμα δυνάμεων του 10.
  • εφαρμόζουν την επιμεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης ως προς τον πολλαπλασιασμό.
  • πολλαπλασιάζουν νοερά και γραπτά στρογγυλές δεκάδες δύο διψήφιων αριθμών π.χ. 40×20.
  • πολλαπλασιάζουν νοερά και γραπτά διψήφιο με μονοψήφιο αριθμό.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *